Hướng dẫn quản trị email

Hướng dẫn quản trị email doanh nghiệp trên hệ thống quản lý của 360 corp
13 tháng 12, 2023 bởi
Hướng dẫn quản trị email
Nguyễn Xuân Bắc

Để quản trị email (như là tạo email mới, thay đổi mật khẩu, mở / khóa email,...) Quý khách thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Liên hệ với bộ phận kỹ thuật của 360 Corp thông qua Zalo OA "360 Corp". Quý khách có thể xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Bộ phận kỹ thuật sẽ gửi cho Quý khách thông tin đăng nhập và liên kết dẫn đến trang quản trị email hoặc có thể thực hiện reset mật khẩu tại vuahethong.net.

Bước 3: Sau khi có thông tin đăng nhập ở bước 2, Quý khách đăng nhập với thông tin được cung cấp tại link: https://vuahethong.net/web/login. Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách chọn tài khoản của tôi.


Kế tiếp chọn office mail để truy cập tài khoản quản trị email

Vào giao diện quản trị nơi đây quý khách có thể thực hiện các tác vụ như: tạo mới, sửa/cập nhật, khoá/mở khoá hoặc xoá tài khoản email không cần dùng đến.

tạo email mới

Cập nhật, sửa/xoá/block/unblock email