Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Re: SALES DEPT

by
360 CORP, Le Thi Thanh Hai (PR Director)
- 17/07/2020 07:42:52

mỗi ngày mn cần dành nhiều time cho việc tìm kiếm KH mới nhé, kế hoạch đưa ra chỉ tiêu cần hành động để có kết quả, CSKH và các hđ khác chỉ chiếm 50% = 4h làm việc thôi nhé @Gam, Bui Thi Hong @Thi, Doan Thi Mai