Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Re: SALES DEPT

by
360 CORP, Le Thi Thanh Hai (PR Director)
- 08/05/2020 01:54:42
@Gam, Bui Thi Hong  @Thi, Doan Thi Mai SALES đẩy mạnh việc tìm kiếm KH mới nha sales , tập chung nhiều time hơn cho việc tìm KH mới, covid là cơ hội để tiếp cận các đơn vị có nhu cầu ads