Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Dear All! Hiện tại cty đang là [...]

by
360 CORP, Chau, Le Ba
- 16/07/2021 05:43:08

Dear All!
Hiện tại cty đang làm sạch lại dữ liệu & làm cho đúng quy trình. Vậy nên các bạn sẽ được assign thêm các cơ hội kinh doanh trong CRM, Sales Order & subscription còn dang dỡ>
Khi nhận được task vụ Yêu cầu KD phải thực hiện những công việc như sau:
1, đọc lại nội dung đã còn dang dỡ trước đó.
2, Gọi điện hỏi thăm khăch hàng & yêu cầu đươc hỗ trợ
3, Tặng quà bằng dịch vụ cho kách hàng nếu có thể.
4, Đóng & hoàn tất phần việc dang dỡ. Thanks.