Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 22/07/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 22/07/2021 11:50:08

Công việc ngày hôm nay 22/07/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Công ty Vĩnh Thắng, Tôn Hương Lý, Ameccsouth, BLUE-IGNITER, DL QUỐC TẾ VŨNG TÀU
- Gọi điện chăm sóc job mới: Uylie, Anh Ngọc Mực Nhảy Biển Đông.
- Mua tên miền anhnguyenfood.com
- Gọi điện thông báo gia hạn, thu công nợ khách hàng.