Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 23/07/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 23/07/2021 10:08:28

Công việc ngày hôm nay 23/07/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Kiến trúc xanh, PACS, nakada, ensa, đất việt.
- Kiểm tra lại các sub website đang sử dụng.
- Gọi điện cập nhật thông tin khách hàng.
- Gọi điện tenten yêu cầu hỗ trợ xác nhận email vì khách chưa nhận được mail.
- Gọi điện thông báo gia hạn, thu công nợ khách hàng.