Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày 24/07/21: - Hỗ [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 24/07/2021 10:23:48

Công việc ngày 24/07/21:
- Hỗ trợ anhnguyenfarm cấu hình tên miền vào web, khách yêu cầu sửa 1 số thông tin về web
- Chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên website của diadiemvungtau
- Gọi điện thông báo gia hạn, thu công nợ khách hàng.
- Gọi điện cập nhật thông tin khách hàng nhưng nhiều khách hàng không không nghe máy, không hợp tác.
- Bàn giao công việc với ms.Thi