Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 26/07/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 07/26/2021 10:02:47

Công việc ngày hôm nay 26/07/2021
- Chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Phúc Trường, nguồn sáng, daragonsling.com, anhnguyenfarm, life innovation.
- Hỗ trợ khách hàng qua kênh zalo OA
- Gọi điện cập nhật thông tin khách hàng.
- Gọi điện thông báo gia hạn, thu công nợ khách hàng.