Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 27/07/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 07/27/2021 10:05:14

Công việc ngày hôm nay 27/07/2021
- Chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị
- Hỗ trợ ENSA chuyển quyền quản lý tên miền.
- Gọi điện cập nhật thông tin khách hàng.
- Gọi điện thông báo gia hạn, thanh lý hợp đồng, thu công nợ khách hàng.