Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 28/07/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 07/28/2021 10:18:19

Công việc ngày hôm nay 28/07/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Ngọc kỳ anh, nội thất nguyên á, an gia hưng, nhà nghỉ phương đông, đạt bảo tin
- Hỗ trợ Việt Á Châu chuyển quyền quản lý tên miền.
- Viết nội dung cho module Sale
- Gọi điện thông báo gia hạn,thu công nợ khách hàng.