Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 29/07/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 29/07/2021 10:04:23

Công việc ngày hôm nay 29/07/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Hương Phong, Đông Hải, Minh Việt, In văn hóa, asasvt
- Hỗ trợ anh Minh du lịch Thùy Vân kiểm tra mail - hướng dẫn kết nối zalo OA, hỗ trợ thay baner cho Ensa.
- Hỏi thăm khách hàng job mới: Lưu Vững, Anh Ngọc mực nhảy
- Viết tiếp nội dung cho module Sale: tổng quan sale, quy trình bán hàng.
- Gọi điện thông báo gia hạn, thu công nợ khách hàng: nguồn sáng, kemalibaba, mặt trời đỏ