Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 30/07/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 30/07/2021 10:12:22

Công việc ngày hôm nay 30/07/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Haila Spa, Hoàng Nam, Rotary, Dầu khí DHN, Activesolution.
- Hỗ trợ anh Đức Việt Á Châu làm thủ tục chuyển đổi tên miền.
- Hỗ trợ ENSA chuyển đổi tên miền, làm báo giá bộ tên miền đã chuyển để gửi khách gia hạn.
- Hỗ trợ anh Cường công ty Tiles solution bàn giao website.
- Làm hợp đồng, tư vấn job mới công ty y tế đông phong.