Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 31/07/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 31/07/2021 10:03:46

Công việc ngày hôm nay 31/07/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Maritec, Kỳ Nguyên, Phú Thọ, Phú Thiên Xanh, Phương Khoa
- Liên hệ job mới: Y tế đông phong
- Làm tiếp nội dung cho Sale module