Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 02/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 02/08/2021 10:03:19

Công việc ngày hôm nay 02/08/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Tinh dầu Phan Hằng, Vũ Chi Viện, Ngọc Ẩn, APDS
- Hỗ trợ anh Đức Việt Á Châu làm thủ tục chuyển đổi tên miền cho Tenten.
- Gọi điện chăm sóc lại các job đã báo giá: trường cao đẳng Hà Nam, Cty Stc Cường Thịnh.
- Gọi điện thông báo gia hạn tên miền, thu công nợ: Nhà nghỉ phương đông, Anh Phước, Cty Hoàng Phúc