Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 03/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 03/08/2021 10:25:46

Công việc ngày hôm nay 03/08/2021
- Gọi điện chăm sóc lại khách hàng: Công ty ĐLCN Toàn Cầu Cool, Phú Hưng, Ngọc Kỳ Anh, du lịch công đoàn btvt, Lê Thị Hoa, Ngô Bá Đạt, KNDI, Thanh Bình Phú Mỹ, fucom, cảnh dương, ks ngọc hạnh, tourleva, ptsc, đại sơn, biển đông,
- Hỗ trợ khách hàng đăng bài trên website: active, pvdtraining
- Gọi điện thông báo gia hạn tên miền, thu công nợ: mặt trời đỏ, xe máy anh cần, ensa