Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 04/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 08/04/2021 10:34:31

Công việc ngày hôm nay 04/08/2021
- Gọi điện chăm sóc lại khách hàng: Knid, bds dic, Khách Sạn Thanh Tịnh, gas Hoàng Nam.
- Chăm sóc gói quản trị: pvd, hải lưu, sunha
- Viết bài, đăng bài cho ensa
- Bổ sung thông tin trên web vuahethong.vn
- Xuất hóa đơn, làm báo giá thu công nợ mặt trời đỏ theo yêu cầu của khách hàng