Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 05/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 05/08/2021 11:14:25

Công việc ngày hôm nay 05/08/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Life innovation, Mặt trời đỏ
- Gọi điện tư vấn chào giá và làm rõ các vấn đề mà khách hàng thắc mắc cho job mới: Y tế đông phong, trường đào tạo nghề
- Gia hạn tên miền cho ensa
- Kiểm tra lại các sub của mặt trời đỏ để thu công nợ.
- Viết bài cho Sunha
- Gọi điện thông báo gia hạn, thu công nợ khách hàng: anh Cần, nguồn sáng.