Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 06/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 06/08/2021 11:26:34

Công việc ngày hôm nay 06/08/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: Thanh long đường, mekong sling, svsolution
- Giải đáp khách hàng thắc mắc cho job mới: Y tế đông phong.
- Gia hạn tên miền cho ensa
- Xuất hóa đơn vat cho ensa, oca, mặt trời đỏ, cacao thành đạt.
- Liên hệ với PA hỗ trợ anh Tùng giá trị việt
- Tổng hợp dịch vụ đang sử dụng tại 360 cho anh Hùng đất việt
- Thông báo gia hạn tên miền: cty luật ceo.
- Xử lý các task overdue