Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 09/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 09/08/2021 10:19:38

Công việc ngày hôm nay 09/08/2021
- Xử lý các task công nợ overdue, thông báo công nợ anh cần, anh trương minh hải, ensa, ipro, kemalibaba, giá trị việt, nguồn sáng, lifeinnovation, mặt trời đỏ.
- Liên hệ với tenten chuyển đổi quản lý tên miền cho việt á châu
- Gọi điện trao đổi lại 1 số mục trong hợp đồng của Y tế đông phong
- viết bài cho maritec