Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 10/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 08/10/2021 10:10:05

Công việc ngày hôm nay 10/08/2021
- Gọi điện chăm sóc khách hàng đang sử dụng website và gói quản trị: hải lưu, anh uôl, công nghiệp công nghệ cao
- Hỗ trợ kỹ thuật cấu hình mail cho Việt Á Châu
- Thông báo công nợ: hải lưu, svsolution
- Viết bài cho ensa
- Xử lý các task overdue