Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 11/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 08/11/2021 11:04:49

Công việc ngày hôm nay 11/08/2021
- Chăm sóc khách hàng: nam tiến, ges, global trading
- Trao đổi lại công việc với bên chị Huỳnh
- Hỗ trợ kỹ thuật cấu hình mail cho Ensa
- Làm chỉnh sửa hợp đồng cho anh Khang
- Thông báo công nợ: dsphone, nguồn sáng, mặt trời đỏ
- Viết bài cho sàn gỗ vũng tàu