Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

công việc ngày 12/08 +Chăm sóc [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 08/12/2021 10:18:32

công việc ngày 12/08
+Chăm sóc khách hàng: khánh gia, agl, nam anh vũ
+ gọi điện job đã chào giá nguyên anh, huyến furniture
+ Cập nhật lại hợp đồng của anh Khang
+ Trao đổi anh Cần về chuyển đổi hosting.
+ Trao đổi với tinhdaudongtay.com về chủ đề bài viết cho tuần này. Sau khi khách duyệt sẽ viết bài
+ Viết bài cho maritec
+ Xuất hóa đơn cho upcgreen