Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

công việc ngày 13/08 +Chăm sóc [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 13/08/2021 10:10:37

công việc ngày 13/08
+Chăm sóc khách hàng: ims, momax, cảng sao mai
+ gọi điện job đã chào giá vân chuyển ngọc quý
+ Viết bài cho sunha
+ Gửi mail inv thông báo gia hạn cho han mét, nội thất đất việt