Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

công việc ngày 14/08 - Trao đổ [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 08/14/2021 10:12:51

công việc ngày 14/08
- Trao đổi với anh Hùng về vấn đề gia hạn thu tiền gói quản trị
- Trao đổi với Việt á châu về thanh toán hợp đồng
- Trao đổi với anh Tùng giá trị việt đặt lịch training hệ thống
- Trao đổi với anh Khang về thanh toán và triển khai công việc
- Training hệ thống với bên Thiên định
- Thông báo và thu công nợ: upcgreen, han mét, dsphone, mặt trời đỏ