Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 16/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 16/08/2021 10:31:19

Công việc ngày hôm nay 16/08/2021
- Chăm sóc khách hàng sửa khoá vũng tàu, thái sơn quân
- Tạo zalo OA cho công ty nhà vitamin house
- Trao đổi với anh Tùng giá trị việt đặt lịch training
- Chăm sóc lại job đã chào giá uylie
- Gia hạn tên miền cho thành đạt cacao, hải lưu, dsphone
- Thông báo gia hạn website svsolution, minhnga
- Viết bài cho ensa