Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 17/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 17/08/2021 10:09:21

Công việc ngày hôm nay 17/08/2021
- Chăm sóc khách hàng anhnguyenfarm, thiên hướng, vận chuyển thái hưng, tam&associates
- Trao đổi với chị Hương về bài viết mới và tag từ khóa trong bài viết.
- Chăm sóc lại job đã chào giá phòng luật khang chính
- Thông báo gia hạn website nội thất đất việt, upcgreen, nguồn sáng, gửi hóa đơn nháp thông báo gia hạn website cho ensa
- Viết bài cho tinhdaudongtay