Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

FW: Thong bao gia han dich vu

by
Supper Admin
- 04/20/2020 02:05:07

 

 

From: Binhnguyenthaibinhco HOA <binhnguyenthaibinhco@gmail.com>
Date: Monday, April 20, 2020 at 9:01 AM
To: W360S OPERATOR <admin@w360s.com>
Subject: Re: Thong bao gia han dich vu

 

Gia hạn giúp anh 

 

Vào 08:47, T.2, 20 Th4, 2020 Công Ty Cổ Phần W360S <admin@w360s.com> đã viết:

THƯ THÔNG BÁO GIA HẠN DỊCH VỤ
(THÀNH THẬT XIN LỖI, NẾU TRONG THỜI GIAN THƯ ĐANG CHUYỂN ĐI MÀ QUÝ KHÁCH ĐÃ THỰC HIỆN GIA HẠN)
Ngày gửi: 20 Apr 2020 05:16

 

Kính gửi

:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – TM – TỔNG HỢP ALPHA VÀ OMEGA

Email

:

Địa chỉ

:

106 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh-Việt Nam 

Điện thoại

:

Xin trân trọng thông báo dịch vụ của quý khách đang sử dụng sắp hết hạn

Tên dịch vụ

Ngày hết hạn

Domain : batdongsantoanquoc.com.vn

30-05-2020

 

Sau ngày hết hạn thì các dịch vụ sẽ tạm ngừng hoạt động.

Hân hạnh được phục vụ quý khách, chào trân trọng!
Công Ty Cổ Phần W360S


NOTIFICATION OF EXPIRY SERVICE
(PLEASE IGNORE IF YOU HAVE DONE FOR RENEWAL)
Sent: 20 Apr 2020 05:16

 

Full Name

:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – TM – TỔNG HỢP ALPHA VÀ OMEGA

Email

:

Address

:

106 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh-Việt Nam 

Phone

:

We pleased to announce services using about expiry.

Services

Expiry date

Domain : batdongsantoanquoc.com.vn

30-05-2020

 

After the expiration date, the service will work temporarily stop.

Pleased to serve you, Sincerely!
Công Ty Cổ Phần W360S