TECHNICAL DEPT mailing list archives

Avatar

dạ đúng rồi, bàn giao cho anh [...]

by
W360S CORP, Tran, Nguyen Thi Mai
- 12/11/2019 03:40:12

dạ đúng rồi, bàn giao cho anh khác, anh đó trước làm bên Tân Tiến, nói quen với anh