Internship

--360 CORP--

Tổng quan về dự án: Vị trí tuyển dụng là Internship, dành cho đối tượng là các bạn sinh viên sắp ra trường từ các trường cao đẳng/đại học trên địa bàn tỉnh với các chuyên ngành Kế Toán Tài Chính/Quản Trị Kinh Doanh/Lập Trình/CNTT nói chung.

Noted: Quy trình phỏng vấn tuyển dụng

Phỏng vấn 3 vòng. 
  • Vòng 1, Phỏng vấn online .
  • Vòng 2, Hoàn thiện bài test.
  • Vòng 3, Phỏng vấn trực tiếp tại Head office tại  Vũng Tàu

Lưu ý ứng viên khi tham gia tuyển dụng

Ưng viên khi tham gia ứng tuyển vui lòng đọc kỹ thông tin tuyển dụng và chắc chắn rằng bản thân bạn phù hợp tối thiểu 70% về tính cách cũng như kỹ năng yêu cầu của vị trí tuyển dụng, nếu bản thân không phù hợp với tiêu trí tuyển dụng của chúng tôi vui lòng không tham gia ứng tuyển tránh làm mất thời gian