BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Vua Hệ Thống - Đồng hành cùng doanh nghiệp

VUA HỆ THỐNG  (VUA CỦA CÁC LOẠI HỆ THỐNG - HỆ THỐNG QUẢN TRỊ ĐA DẠNG). Bằng sự chuyên nghiệp, sáng tạo, năng lực công nghệ cao với nhiều sáng kiến đổi mới, chúng tôi làm cho  VUA HỆ THỐNG  trở nên “bình dân” với mọi đối tượng, mọi doanh nghiệp, mọi loại hình kinh doanh.

VHT Basic

ĐẶT HÀNG NGAY

Đ  500 .000

/ tháng
 • Người dùng KHÔNG GIỚI HẠN
 • 50 GB SSD dung lượng
 • 2 TB băng thông
 • 2 GB RAM
 • 1 vCPU
 • Bao gồm 40+ modules
 • Miễn phí Office 365 dành cho 
 • 10 Người dùng
 • 50GB/Outlook Email
 • 2TB Onedrive/Người dùng
 • Full Office 365 A1/E1 trị giá 22tr/năm/10Users

VHT Starter

ĐẶT HÀNG NGAY

Đ 1,000.000

/ tháng
 • Người dùng KHÔNG GIỚI HẠN
 • 60 GB SSD dung lượng
 • 3 TB băng thông
 • 3 GB RAM
 • 1 vCPU
 • Bao gồm 40+ modules 
 • Miễn phí Office 365 danh cho
 • 20 Người dùng
 • 50GB/Outlook Email
 • 2TB Onedrive/Người dùng
 • Full Office 365 A1/E1 trị giá 44tr/năm/20Users

VHT Standard

ĐẶT HÀNG NGAY

Đ 1,500.000

/ tháng
 • Người dùng KHÔNG GIỚI HẠN
 • 80 GB SSD dung lượng
 • 4 TB băng thông
 • 4 GB RAM
 • 2 vCPU
 • Bao gồm 40+ modules 
 • Miễn phí Office 365 danh cho
 • 30 Người dùng
 • 50GB/Outlook Email
 • 2TB Onedrive/Người dùng
 • Full Office 365 A1/E1 trị giá 66tr/năm/30Users

VHT Premium

ĐẶT HÀNG NGAY

Đ 2,000 ,000

/ tháng
 • Người dùng KHÔNG GIỚI HẠN
 • 160 GB SSD dung lượng
 • 5 TB băng thông
 • 8 GB RAM
 • 4 vCPU
 • Bao gồm 40+ modules
 •  Miễn phí Office 365 dành cho 
 • 40 Người dùng
 • 50GB/Outlook Email
 • 2TB Onedrive/Người dùng
 • Full Office 365 A1/E1 trị giá 88tr/năm/40Users

VHT Enterprise

ĐẶT HÀNG NGAY

Đ 4,000 ,000

/ tháng
 • Người dùng KHÔNG GIỚI HẠN
 • 320 GB SSD dung lượng
 • 6 TB băng thông
 • 16 GB RAM
 • 6 vCPU
 • Bao gồm 40+ modules 
 • Miễn phí Office 365 dành cho
 • 50 Người dùng
 • 50GB/Outlook Email
 • 2TB Onedrive/Người dùng
 • Full Office 365 A1/E1 trị giá 110tr/năm/50Users

VHT Theo Yêu Cầu

ĐẶT HÀNG NGAY

Liên hệ

/ tháng
 • --- Người dùng
 • --- GB SSD dung lượng
 • --- TB Băng thông
 • --- GB RAM
 • --- vCPU
 • Bao gồm --- modules 
 • Miễn phí Office 365 dành cho
 • -- Người dùng
 • 50GB/Outlook Email
 • 2TB Onedrive/Người dùng
 • Full Office 365 A1/E1 trị giá --tr/năm/--Users