Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Dễ dàng quản lý thông tin khách hàng, dễ dàng nắm phân tích được cơ hội chốt sale hoặc chăm sóc khác hàng sau mua và hỗ trợ tối đa để cấp quản lý biết chính xác tình trạng của khách hàng…

Odoo • A picture with a caption
Quy trình Quản lý quan hệ khách hàng

BÁO CÁO DOANH THU

Hệ thống báo cáo & liệt kê công việc luôn sẵn sàng để giúp bạn tối ưu doanh thu

Tất cả các báo cáo đều được tập hợp tại bảng điều khiển chung cho phép cá nhân kinh doanh cũng như các cấp quản lý nắm vững tình hình một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Hệ thống lên lịch công việc giúp tối ưu mỗi cơ hội bán hàng với kịch bản chi tiết nhất.

Odoo • Text and Image
Odoo • A picture with a caption

HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Lên lịch các hoạt động dựa trên các kịch bản bán hàng của bạn: cuộc gọi, cuộc họp, gửi thư và trích dẫn. Nhận tất cả thông tin bạn cần, trực tiếp về cơ hội: các trang web được xem, thư nhận được, v.v.

  • Biết chính xác cách bạn thực hiện so với mục tiêu hàng tháng của bạn.

  • Tổ chức công việc của bạn dựa trên hành động tiếp theo theo lịch trình của bạn.